Een CVA, ook wel een beroerte of hersenbloeding genoemd, is een acute aandoening van de hersenen. Als gevolg hiervan kunnen stoornissen ontstaan in het bewegen, gevoel, spraak en taal, geestelijke vermogens en in het voedingspatroon. Dit kan beperkingen  geven in  communicatie, zelfverzorging, dagelijkse activiteiten en /of handelingen,  hobby’s, werkzaamheden en voeding. Revalidatie na een CVA vereist maatwerk, toegesneden op de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Het Paramedisch Centrum Laarbeek beschikt over specialistische kennis en faciliteiten om cliënten na een CVA te begeleiden gedurende hun revalidatie. Ook begeleiden wij mensen die in het verleden een CVA hebben doorgemaakt en achteruitgang ondervinden. Afhankelijk van de problematiek wordt voor iedere cliënt een individueel revalidatieprogramma opgesteld. Het doel van de revalidatie is echter voor iedereen gelijk: “ zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving, zowel fysiek, psychisch als sociaal”.

Revalideren is teamwerk. Het wordt ook wel multidisciplinair behandelen genoemd. Dat wil zeggen: elke hulpverlener met een eigen werkgebied levert een specifieke bijdrage aan het revalidatie proces. De contacten tussen de verschillende disciplines zijn laagdrempelig. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Naast onderling  contact binnen het Paramedisch Centrum Laarbeek is er ook goed overleg  met andere zorgverleners zoals de thuiszorg, specialisten in het ziekenhuis en revalidatiecentra, waardoor de zorg en behandeling goed op elkaar afgestemd kan worden.

CVA en Fysiotherapie
Binnen het Paramedisch Centrum Laarbeek werken twee geriatriefysiotherapeuten, Judith Swinkels en Marjan Reusien. Zij hebben de  opleiding Neuro-revalidatie gevolgd en  participeren  in het regionale netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), voor meer informatie www. nahfysionetzob.nl. Onze geriatriefysiotherapeuten hebben uitgebreide ervaring met de behandeling van mensen die getroffen zijn door een CVA. De behandeling richt zich met name op het optimaliseren van het bewegen. Deze behandeling vindt bij voorkeur plaats bij ons in de praktijk, eventueel gecombineerd met behandelingen bij u aan huis.

CVA en Logopedie
De logopedist  houdt zich bezig met communicatie. Na een CVA kunnen er problemen ontstaan met de taal:  afasie genoemd, of met de spraak en of stem: dysarthrie genoemd. Daarnaast kunnen er problemen met het kauwen en of slikken voorkomen.  Onze  logopedisten Bibi van der Heijden en Annemarie Hordijk, geven oefeningen om het spreken, begrijpen, slikken, lezen en schrijven te verbeteren.  Zij  proberen  de cliënt en zijn/haar omgeving te helpen om op een andere manier te communiceren dan voorheen. Er  kunnen  adviezen gegeven worden betreft de houding tijdens het eten, maar ook voor de wijze van voedselinname en voedselsamenstelling.

CVA en Diëtetiek
Bij een CVA denkt u misschien niet meteen aan een diëtist. Toch kan onze  diëtist, Karin Burg,   veel voor u betekenen. Wanneer er slikklachten zijn kan het nodig zijn om de samenstelling van de voeding aan te passen. Wanneer men niet voldoende voedingsstoffen binnen krijgt kan er  ondervoeding ontstaan. Dit kan het herstel van een CVA in de weg staan. Het toevoegen van extra energie en eiwitten in de voeding kan dus noodzakelijk zijn. Een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een te hoog cholesterol en overgewicht zijn allemaal factoren die het risico op een CVA vergroten.  Een CVA kun je niet voorkomen, wel kun je door middel van een gezonde voeding het risico op een CVA verminderen. De diëtist kan je praktische tips en voedingsadviezen geven.

CVA en Ergotherapie
Veel mensen hebben na een CVA moeite met hun gewone dagelijkse activiteiten  zoals bijvoorbeeld wassen en aankleden, eten en drinken, huishoudelijke bezigheden of hobby’s.  Ergotherapie helpt u om uw dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wordt uw zelfstandigheid groter en heeft u minder of geen hulp meer nodig van anderen. Dit kan betekenen dat u bepaalde handelingen opnieuw gaat leren,  op een ander manier leert uit te voeren  of hulpmiddelen leert te gebruiken bij een handeling. Onze  ergotherapeut, Karen van der Muuren,  adviseert  uw partner of naasten hoe zij u kunnen helpen deze handelingen thuis toe te passen. De behandeling vindt bij u thuis plaats. Onze gespecialiseerde ergotherapeut  participeert  in het regionale netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel.

CVA en Podotherapie
Podotherapie heeft niet alleen met uw voeten te maken, al zijn deze wel degelijk de basis waar u dagelijks op staat en loopt! Stel dat u niet recht op uw voeten kunt staan of dat u dagelijks pijn aan de voeten heeft. Hier is door onze podotherapeuten Richard Weel en Charlotte Wouters  door middel van correctiezolen iets aan doen.  Zij proberen met de correctiezolen de voetfunctie en hiermee de lichaamshouding te herstellen. Ook voor preventieve adviezen, huid en nagelaandoeningen kunt u voor advies terecht bij de podotherapeut.