Het eerste consult is een intakegesprek, dit gesprek zal ongeveer een uur duren. Wanneer u op consult komt is het belangrijk om de gegevens van de zorgverzekeraar mee te nemen. Deze gegevens kunt u vinden op uw zorgverzekeringspasje.
Tijdens het intakegesprek worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een passend advies te maken. Hierbij kunt u denken aan uw relevante medische geschiedenis, gewichtsverloop, eetgewoonten, beweging, motivatie, doelen en verwachtingen. Kortom er wordt een behandelplan op maat gemaakt.

Na het intakegesprek zijn er vervolgconsulten die afhankelijk van het consult 15 of 30 minuten duren. 

Indien u niet in de omgeving van de locaties woont kunt u ook online begeleid worden. Het is dus mogelijk om uw consulten via Skype te houden.

Klacht:
Bent u niet tevreden over de begeleiding en lukt het niet om de klacht samen op te lossen? Dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici.

Lees hier voor meer informatie

Privacy:

Voor het optimaliseren van het behandelplan worden uw persoonsgegevens geregistreerd in een dossier. Tijdens het eerste consult zult u hiervoor een toestemmingsverklaring moeten tekenen. Ten alle tijden heeft u recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

Klik hier om de privacyverklaring in te zien

.