Tarieven

In 2021 vergoed de verzekering standaard 3 uur per indicatie. Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u extra dieetbegeleiding vergoed krijgt. Dieetadvies valt tevens onder het eigen risico.

Indien u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorgestuurd wordt voor CVRM, Diabetes Mellitus en COPD, gelden er andere afspraken. Deze behandelingen worden vergoed via de ketenzorg (ELAN, PoZoB en Synchroon). Deze vergoeding gaat buiten het eigen risico om. Voor meer informatie over de ketenzorg en de vergoeding kunt u het beste even contact opnemen.

Consult 

Sinds augustus 2013 is de diëtist vrij toegankelijk, dit wil zeggen dat het niet verplicht is om via een (huis)arts doorverwezen te worden. U kunt op eigen initiatief de diëtist bezoeken.

Een consult bestaat vaak uit twee elementen, namelijk directe en indirecte tijd:

  • Directe tijd – de tijd die met de diëtist in gesprek bent.
  • Indirecte tijd – de uitwerktijd die nodig is om al uw gegevens te registreren voor o.a. de zorgverzekeraar en de tijd die nodig is om het dieetadvies op te stellen.

Tarieven 2021

Indien u de behandeling zelf wilt betalen, of wanneer uw vergoedingen op zijn, gelden de volgende tarieven:

Omschrijving Duur Tarief
Eerst consult en advies 1 uur + 30 min. indirecte tijd € 97,50
Vervolgconsult 30 minuten € 32,50
Klein consult 15 minuten € 16,25
Rapportage aan (huis)arts   € 16,25
Toeslag huisbezoek   € 26,50

Indien u een afspraak wil annuleren of verzetten kan dit kosteloos tot maximaal 24 uur voor het consult anders worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.